Çerez Politikası

Dentsu Aegis Network Türkiye Çerez Politikası

Link to Çerez Politikası

Çalışanlar, iş arayanlar ve işten ayrılanlar için gizlilik bildirimi

Çalışanlar, iş arayanlar ve işten ayrılanlar için gizlilik bildirimi

Link to Çalışanlar, iş arayanlar ve işten ayrılanlar için gizlilik bildirimi

Gizlilik Bildirimi

Dentsu Aegis Network (bu bildirimde “bizim”, “bizi” ve “biz” olarak anılacaktır), küresel bir medya grubudur. Basılı olarak, posta, e-posta veya web sitelerinde, müşterilerimizin reklamlarını ve pazarlama politikalarını iyileştirmelerine yardımcı oluyoruz. Verilerin sorumlu kullanımının iş büyümesini desteklediğine ve marka ile tüketici arasında güçlü ilişkiler kurduğuna inanıyoruz. Bir işletme olarak, etkileşimde bulunduğumuz tüm bireylerin gizliliğine saygı duymaya ve onları korumaya kararlıyız. Kişisel verilerinizin korunmasında ve kişisel verilerinizin geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak her zaman işlenmesinde şeffaf olmaya kararlıyız. Bu Gizlilik Bildirimi, web sitemizi (www.dentsuaegis.com.tr) kullanırken kişisel verilerinizi nasıl toplayabileceğimizi ve kullanabileceğimizi açıklar 

Bu Gizlilik Bildirimi aşağıdaki konuları açıklamaktadır:

 • Bu web sitesinde topladığımız kişisel verilerin neler olduğu;
 • Bu verileri nasıl kullandığımız; 
 • Kişisel verilerinizi nasıl depoladığımız;
 • Kişisel verilerinizi nasıl koruduğumuz; 
 • Kişisel verilerinizi ifşa edip etmediğimiz veya paylaşıp paylaşmadığımız;
 • Bize verdiğiniz kişisel verilerle ilgili hakkınız;
 • Web sitesi bağlantılarıyla ilgili sorumluluğumuz;
 • Bizimle nasıl irtibata geçebileceğiniz. 

Bu Gizlilik Bildiriminin Ek Bilgiler bölümünde, “kişisel veriler” ve bu bildirimde kullanılan diğer terimlerin ne anlama geldiğini açıklamaktayız. 

Bu web sitesinde topladığımız kişisel veriler

Sitemizi ve sitemize erişmek için kullandığınız cihaz (lar)ı nasıl kullandığınız hakkında bilgi topluyoruz. Buna, benzersiz bir mobil cihaz kimliği veya internet protokolü (IP) çevrimiçi tanımlayıcılarının toplanması dahildir; bunlar, internetteki belirli bir bilgisayarı veya başka bir ağ cihazını benzersiz şekilde tanımlayabilen sayılardır. Bu bilgiler, bizim aldığımız ve işlediğimiz bir çerez kimliğiyle bağlantılıdır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası bölümüne bakınız.

Ayrıca, web sitemizdeki kişiselleştirilmiş bir cevaba dayanan interaktif özelliklerden herhangi birini kullandığınızda veya bir sorunuz olduğunda cevap için bize sorduğunuzda, veya bültenlerimizi almak için kayıt olduğunuzda, veya bir iş ya da kariyer fırsatıyla ilgili bir soru gönderdiğinizde de bilgilerinizi toplarız. Siyasi ya da dini inançlarınız, etnik kökeniniz, cinsel tercihiniz, sağlığınız ya da buna benzer diğer bilgileriniz gibi hassas bilgileri toplamıyoruz.

16 yaş ve altı çocuklar hakkında bilgi toplamaya çalışmayız. Hizmetlerimizle ilgili olarak, çocuğunuzun gizliliği hakkında endişeleriniz varsa veya çocuğunuzun web sitemize kişisel veriler girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen privacy@dentsuaegis.com adresinden bizimle iletişime geçin. Bu tür bilgileri makul bir süre içerisinde kayıtlarımızdan sileceğiz. 

Bu bilgileri nasıl kullanıyoruz

Yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, sağladığınız kişisel verileri yalnızca aşağıdaki amaçlar için kullanırız: 

· İstediğiniz belirli bilgileri veya hizmetleri sunmak. Örneğin, hizmetlerimiz veya içerikler hakkında daha fazla bilgi talep ettiğinizde, ya da bültenlerimize abone olmak istediğinizde, bir iş başvurusu yaptığınızda ya da bu site üzerinden bir soru gönderdiğinizde. Bu talebi yanıtlamak için yalnızca bize verdiğiniz e-posta adresini kullanacağız. Açık rızanız olmadan, iletişim bilgilerinizi başka herhangi bir amaç için kullanmayacağız.

· Hizmetlerimizi analiz etmek ve / veya geliştirmek ve içeriğimizin size çevrimiçi olarak sunulma şeklini kişiselleştirmek.

· İlgili kanunun gerektirdiği şekilde, trafiğinizin derlenmesi (IP adresiniz, bağlantı tarihiniz ve saatiniz, kullandığınız servis türü vb.) gibi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek. 

Kişisel verilerinizi işlemek için her zaman uygun bir yasal temele sahip olduğumuzdan emin oluruz. Çoğunlukla, kişisel verilerinizin işlenmesi ya a) talep ettiğiniz hizmetleri size sunmakla ilgili meşru menfaatlerimize veya bizimle olan müşteri ilişkilerinize, ya da (b) gerektiği yerlerde, rızanıza ve tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymamıza dayanmaktadır. 

Kişisel verilerinizi nasıl depoluyoruz

Kişisel verilerinizin güvenli ve gizli tutulmasını ve işlendikleri amaçlar için gerekenden daha uzun süre tutulmamasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Kişisel verileriniz artık gerekli olmadığında, silinecektir.

Muhtelif zamanlarda, grubumuzun diğer üyelerinden veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarından bilgi teknolojisi sistemlerimizi yönetmemize yardımcı olmalarını isteyebiliriz. Bu sistemlerden bazıları, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dışında bulunan ülkeler de dahil olmak üzere, denizaşırı ülkelerde olabilir.

Bilgilerinizi sadece, işlenen herhangi bir bilginin bütünlüğünü ve güvenliğini ve geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına uygunluğunu korumak için yeterli düzeyde koruma sağlandığından emin olduğumuz hallerde üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ya da deniz aşırı bölgelere aktaracağız. Bu önlemler, Standart Sözleşme Maddelerinin, AB-ABD Gizlilik Kalkanı'nın, İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı'nın veya rızanızın kullanımını içerebilir. Bu Gizlilik Bildirimi'nde verilen iletişim bilgileri aracılığıyla, yukarıda bahsi geçen bilgi transferleri için kullanılan yasal güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi talep edebilirsiniz. 

Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

Yasa dışı veya yetkisiz kullanım, erişim veya kişisel verilerin yanlışlıkla kaybolmasını önlemek için uygun güvenlik önlemlerine sahibiz. Aynı zamanda hizmet sağlayıcılarımızın da aynı önlemlere sahip olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. 

Bilgi Paylaşımı ve İfşası

Sizinle ilgili kişisel verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa satmıyor veya kiralamıyoruz.

Kişisel verileri, bir mahkeme emri veya mahkeme davetiyesi gibi yasal bir sürece yanıt olarak; veya bir yasa uygulayıcının talebine yanıt olarak; ya da yasa dışı faaliyetleri incelemenin, önlemenin ya da bu tür faaliyetlere karşı harekete geçmenin gerekli olduğunu düşündüğümüz hallerde ve yasanın gerektirdiği diğer hallerde ifşa edebiliriz. Temsilcilerimiz ve yüklenicilerimiz, bizim adımıza hizmetleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için kişisel verilere erişebilirler.

Bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtildiği gibi, Dentsu Aegis Network bir medya grubudur. Bu nedenle, kişisel verilerinizi muhtelif zamanlarda Dentsu Aegis Network şirketler grubu içerisinde açıklayabiliriz. Grup şirketlerimizden bazıları AEA dışında yer almaktadır, ancak bu gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak her zaman bu tür açıklamaların ve transferlerin güvenliğini sağlamaktayız.

Bize verdiğiniz kişisel verilerle ilgili seçiminiz

Genel haklar 

 • Bizden pazarlama amaçlı iletişim almayı bırakmak isterseniz, lütfen ilgili e-postaların altındaki "abonelikten çık" bağlantısını tıklayın. Tamamen devre dışı bırakmak isterseniz, lütfen aşağıda verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.
 • Bilgilerinizi kayıtlarımızdan silmemizi isterseniz, lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Size makul bir süre içerisinde yanıt vereceğiz. Bazı bilgileri yasalara ve / veya kendi meşru ticari amacımıza göre saklamamız gerekebileceğini lütfen unutmayın. 

Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki ve Türkiye'deki Kullanıcılar

Avrupa Ekonomik Alanı içinde veya Türkiye'deyseniz, (bazı istisnalar ve kısıtlamalar ile) aşağıdaki haklara sahip olursunuz:

 • Kişisel verilerinizi işlememize itiraz etme. Herhangi bir zaman itirazda bulunabilirsiniz ve sizin itirazda bulunduğunuz bilgileri işlememizi zorlayan yasal bir gerekçe olmadığı sürece, itiraz etmiş olduğunuz bilgileri işlemeyi bırakırız. 
 • Kişisel verilerinize erişim. Bu tür bir talepte bulunursanız ve sizinle ilgili kişisel verileri tutuyorsak, kişisel verilerin açıklamasını ve niçin işlendiğini ve neden işlediğimizi de içeren bilgilendirmeyi tarafınıza yapmamız gerekmektedir;
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya imha edilmesini istemek;
 • Hakkınızda tuttuğumuz ve yanlış olan kişisel verilerin düzeltilmesini veya güncellenmesini istemek;
 • Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını istemek. Bunu talep ederseniz, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz, ancak kısıtlama yürürlükteyken işlemeyiz;
 • Kişisel verilerinizin kullanılması rızanızı geri çekmek. Web sitemizi kullanırken size bir çerez bırakmak için kabul edip etmediğiniz sorulmuş olmalıdır. Çerezlerden elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı geri çekebilirsiniz. Eğer onayı geri çekerseniz, bu, öncesinde kişisel verilerinizi kullanarak yaptığımız işlemlerin yasallığını etkilemez; 

· Kişisel verilerinizin yasa dışı biçimde işlenmesinden kaynaklı olarak zarara uğrarsanız, bu zararlar için tazminat talep etmek ve 

· Kişisel verilerinizi toplamamız veya kullanımımızla ilgili olarak yerel veri koruma yetkilisine şikayet etmek. Örneğin Birleşik Krallık'ta yerel veri koruma yetkilisi, Birleşik Krallık Bilgi Komisyon Ofisi'dir. Türkiye'de, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilmek için önce şikayetinizle bize başvurmanız gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanırsanız ve kimliğinizle ilgili sorular varsa; sizden adınız, soyadınız, kimlik veya pasaport numaranız, ev veya ofis adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bazı bilgileri vermenizi isteyebiliriz. Başvurunuza dahil etmiş olduğunuz taleplerinizi ücretsiz olarak ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracağız. Ancak, bu tür bir işlemin ayrı bir maliyet gerektirmesi durumunda, ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife ücretini talep edebiliriz.

Avrupa Ekonomik Alanı veya Türkiye'den iseniz ve bu web sitesi üzerinden hakkınızda sahip olduğumuz her türlü bilgi ile ilgili olarak yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Talebinizi ilgili yasaya uygun olarak değerlendirecek ve size yanıt vereceğiz.

Web sitesi bağlantılarıyla ilgili sorumluluğumuz

Bu Gizlilik Bildirimi, bu web sitesi aracılığıyla topladığımız ve kullandığımız kişisel verilerle sınırlıdır. Bu site içerisinde Facebook, Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya siteleri ve ana şirket sitemiz de dahil olmak üzere diğer web sitelerine bağlantılar sağlıyoruz. Bu bağlantıları takip ederseniz, veri uygulamaları işbu Gizlilik Bildiriminin kapsamı dışında kaldığından, bu siteleri ilgili kullanıcı ve gizlilik bildirimleriyle birlikte kullanmalısınız. Ayrıca, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi tarafından toplanan bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ya da bunları kontrol edemeyiz ve bu tür web sitelerinde sağladığınız bilgilerin korunmasından ve gizliliğinden sorumlu tutulamayız.

Güncellemeler

Bu Gizlilik Bildirimi, yasadaki değişiklikleri, en iyi uygulamayı veya kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uygulamalarımızdaki bir değişikliği yansıtmak için zaman zaman güncellenebilir Değişiklikleri kabul etmiyorsanız, lütfen web sitemizi kullanmaya devam etmeyin. Bu bildirimi güncellemeler için sık sık kontrol etmelisiniz. Bu bildirimin en son güncellenme tarihi: 24 Mayıs 2018 

Bizimle irtibat kurun

Gizlilikle ilgili yaklaşımımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, aşağıdaki yollardan biriyle Veri Koruma Sorumlumuza başvurabilirsiniz:

Adres: Veri Koruma Sorumlusu, Dentsu Aegis Network, Regent’s Place, 10 Triton Street, Londra, NW1 3BF

Telefon: (+44) (0) 207 070 7700

E-posta: privacy@dentsuaegis.com

EK BİLGİLER

Bu Ek Bilgiler bölümünde, bu Gizlilik Bildiriminde kullanılan bazı terimleri açıklamaktayız. 

“Avrupa Ekonomik Alanı” - Avrupa Birliği üyesi olan 28 ülke ile İzlanda, Liechtenstein ve Norveç.

"kişisel veriler" - sizinle ilişkili (veya kullanıldığında sizi tanımlayan) herhangi bir bilgi. 

“İşleme” - verileri kullanarak yapılan her şey anlamına gelir. Örneğin, verileri toplamak, tutmak, ifşa etmek ve silmek.

"aktarma" - kişisel verileri Avrupa Ekonomik Alanı dışında (örneğin Avrupa Ekonomik Alanı dışında bulunan ekipmanlara kaydederek) göndermek veya Avrupa Ekonomik Alanı'nın dışından birisinin kişisel verilere erişmesine izin vermek.