Hur påverkas affärsmodeller av maskininlärning och vad får det för effekt på marknadsföringen? Den här sammanfattningen är viktig läsning för varumärken som vill förstå den nya teknologins kraft att förändra.