Dentsu Aegis Network wraz ze swoimi oddziałami (zwane dalej "Dentsu Aegis Network", "nasz", "nas" i "my") jest globalną spółką oferującą usługi związane z mediami, reklamą i komunikacją cyfrową. Naszą działalnością podstawą jest pomaganie naszym klientom w doskonaleniu ich działań reklamowych i marketingowych, bez względu na to, czy ich działalność opiera się o formę drukowaną, wysyłkę tradycyjną/mailową, czy też treści publikowane na stronach internetowych. Dlatego też informacje o ludziach takich, jak ty są dla nas bardzo istotne.

Z niniejszych Informacji o ochronie prywatności (zwane dalej „Informacjami”) dowiesz się więcej o informacjach, a dokładniej o danych osobowych, które zbieramy poprzez Badanie dot. stylu życia i badanie towarzyszące (zwane dalej łącznie „Badaniem”).

Badanie konsumenckie umożliwia wgląd w typy osób, które mogą być zainteresowane zakupem produktów lub usług naszych klientów. Dzięki informacjom, którymi się z nami podzielisz wypełniając Ankietę masz szansę wpłynąć na niektóre z największych światowych marek.

W skrócie, ten dokument wyjaśnia:

 •  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 •  Podstawy prawne, które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 •  Skąd pochodzą dane osobowe;
 • Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy;
 • Kto ma wgląd w dane osobowe;
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe; 
 •  W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe; 
 • Twoje prawa związane z danymi osobowymi;
 •  W jaki sposób można się z nami skontaktować.

W rozdziale Informacje uzupełniające niniejszych Informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, co oznacza termin „dane osobowe”, „przetwarzanie” oraz inne pojęcia występujące w treści tego dokumentu.

1. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

Nigdy nie wykorzystujemy danych osobowych zebranych w ramach Badania w celu dopasowywania respondentów do działań marketingowych naszych klientów.

Dane osobowe udostępnione w ramach Badania wykorzystujemy w celach naukowych - pozwolą nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób konsumenci reagują na działania marketingowe i reklamowe. Twoje dane osobowe mogą pomóc nam w określeniu odpowiednich typów odbiorców, do których powinniśmy kierować działania marketingowe i reklamowe w imieniu naszych klientów. W tym celu wykorzystujemy dane osobowe opisane w rozdziale 4, aby uzyskać opinie na potrzeby różnych klientów.

Możemy również wykorzystać Twoje dane osobowe udostępnione w ramach Badania do znalezienia osób, które zachowują się podobnie, jak ty, i właśnie do nich skierować treści marketingowe i reklamowe w imieniu naszych klientów. Takie działanie może obejmować tzw. profilowanie (patrz Profilowanie i Prawo do sprzeciwu wobec profilowania). Jak wcześniej wspomniano, nie kierujemy działań do osób, które wzięły udział w Badaniu.

2. Jakie podstawy prawne umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Zgodnie z ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie pod warunkiem posiadania ku temu uzasadnionego interesu. Jak określono w punkcie 1, Twoje dane wykorzystujemy do celów naukowych, aby uzyskać wgląd w zachowania odbiorców istotnych z punktu widzenia naszych klientów. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, jeżeli Twoje interesy, prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami. 

3. Skąd pochodzą dane osobowe?

Do przeprowadzenia Badania zatrudniamy firmy zajmujące się analizą rynku. Wzięcie udziału w Badaniu będzie możliwe po dobrowolnej rejestracji w dowolnej firmie badawczej.

4. Rodzaje danych osobowych, które przetwarzamy

Po uzupełnieniu Badania przeprowadzonego za pośrednictwem firmy badawczej, kopia z Twoimi odpowiedziami jest za każdym razem przesyłana do nas. Aby usprawnić proces analizy Badania, Twoim odpowiedziom nadawany jest unikalny kod referencyjny (składający się z przypadkowego zestawienia liczb i liter). Taki kod przypisuje firma badawcza.

Firmy przeprowadzające badania nie przesyłają nam Twoich danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko czy adres e-mail. Ten rodzaj danych umożliwiających identyfikację osoby jest usuwany z zestawienia danych, które otrzymujemy.

Celem Badania jest zebranie Twoich poglądów, informacji o zainteresowaniach, hobby, opinii o produktach i usługach, które posiadasz i nabywasz; znajdziesz tam pytania dot. Twojego wieku, zawodu, dochodu, stylu życia, korzystania z mediów, opinii na temat marketingu i reklamy, jak również dotyczące innych kwestii przydanych z punktu widzenia różnych typów osobowości. 

O ile jest to dozwolone prawem, możemy zadać pytania dotyczące Twojej orientacji seksualnej, przekonań religijnych, rasy czy pochodzenia etnicznego. Decyzja o udostępnieniu nam tego rodzaju informacji w Badaniu należy wyłącznie do Ciebie. Nidy nie wykorzystujemy tych informacji w celu kierowania do Ciebie kampanii marketingowych czy reklamowych.

PLIKI COOKIES

W trakcie uzupełniania Badania on-line pliki cookies mogą zostać przesłane na Twoje urządzenie i zachowane w Twojej przeglądarce. Firma przeprowadzająca badanie zwróci się do Ciebie z prośbą o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Pliki cookies zapisują Twój unikatowy kod referencyjny i mogą być zsynchronizowane z innymi plikami cookies na Twoim urządzeniu, na przykłada takimi, które odnotowują odwiedzane przez Ciebie strony. To pozwala nam znaleźć inne osoby, których model zachowania jest podobny do Twojego. Jak już wspomniano, pozyskiwane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów badawczych i nie służą nam do kierowania do Ciebie treści marketingowych czy reklamowych.

PROFILOWANIE

Jednym z działań, do którego wykorzystujemy Twoje dane osobowe jest tzw. „profilowanie”, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych służące do analizy i przewidywania Twoich osobistych preferencji, zainteresowań czy zachowania. Jest ono przydatne w badaniu, ponieważ pomaga nam określić grupę odbiorców z takimi samymi preferencjami, zainteresowaniami czy zachowaniem, jak Twoje i odpowiednio dopasować przekaz. 

Należy jednak pamiętać, że nie stosujemy profilowania, aby kierować do Ciebie działania marketingowe i reklamowe naszych klientów. Żadne działania marketingowe opracowane na podstawie profilowania opisanego w niniejszym dokumencie nie zostaną skierowane do Ciebie. Jednocześnie, profilowanie, do którego wykorzystywane są Twoje dane osobowe umożliwia nam poznanie odbiorców docelowych naszych klientów, dzięki czemu możemy określić kiedy, gdzie i jak kierować ofertę do tych właśnie osób. Możesz zgłosić sprzeciw wobec profilowania (patrz punkt 5 niniejszych Informacji poniżej).

5. Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe?

Na potrzeby większości analiz danych osobowych opisanych w punkcie 4 niniejszego dokumentu wykorzystywane są dane z zagregowanych grup odpowiedzi udzielonych przez respondentów Badania (zwane dalej „Wynikami Badania”), a nie odpowiedzi indywidualnych. Wyniki Badania, nie indywidualne dane, są przekazywane pracownikom Dentsu Aegis Network odpowiedzialnym za tworzenie raportów dot. zachowania konsumentów i rekomendacji media planów dla naszych klientów. Ponadto, Wynikami Badania dzielimy się również z naszymi klientami.

Wybrane odpowiedzi z Badania przekazujemy: (i) małemu zespołowi należącemu do Dentsu Aegis Network; (ii) firmie, która dostarcza nam oprogramowanie cross tabulation umożliwiające przeprowadzanie szybszych analiz; oraz (iii) klientowi Dentsu Aegis Network, który zlecił przeprowadzenie konkretnego Badania.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak wymaga tego nasz uzasadniony interes, który został opisany w punkcie 2. Dane zostają bezpieczne usunięte w momencie, gdy nie są nam już dłużej potrzebne. 

7. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe

Nasze zabezpieczenia obejmują solidne systemy i procesy zaprojektowane, aby gromadzić jedynie minimum danych osobowych koniecznych do realizacji naszego uzasadnionego interesu, i aby jedynie te osoby, które muszą mieć wgląd w Twoje dane osobowe mogły je zobaczyć. Przeprowadzamy kontrole, aby mieć pewność, że stosujemy się do ograniczeń w zakresie wykorzystywania informacji, na przykład aby mieć pewność, że żadne działania marketingowe czy reklamowe nie zostały skierowane do osób, które udostępniły swoje dane poprzez Badanie.

Wdrożone przez nas polityki, procesy i systemy mają na celu zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Nasz Globalny program bezpieczeństwa informacji został opracowany zgodnie z normą ISO27001/2 oraz na bazie najlepszych praktyk branżowych i wewnętrznych. Stale monitorujemy i ulepszamy standardy, jak również regularnie testujemy nasze środki bezpieczeństwa. Opracowaliśmy również plan reakcji na incydenty na wypadek wystąpienia incydentu lub naruszenia, w wyniku których Twoje dane osobowe mogą zostać narażone na niebezpieczeństwo lub naruszone, w tym środki obejmujące kontrolę logowania i ścieżki audytu, wykrywanie incydentów oraz zbieranie i raportowanie informacji dot. incydentów bezpieczeństwa.

8. Twoje prawa

Jeżeli jesteś zlokalizowany/-a w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, masz prawo (z pewnymi wyjątkami i ograniczeniami) do:

 • niewyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym profilowanie. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw powołując się na swoje szczególne położenie. Wówczas musimy zaprzestać przetwarzania Twoich danych osobowych, do których odnosi się sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać uzasadnione podstawy do dalszego ich przetwarzania.
 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli skierujesz tego typu żądanie, gdy Twoje dane osobowe będą w naszym posiadaniu, będziemy zobowiązani do przekazania Ci informacji w tym zakresie, w tym do dostarczenia opisu oraz kopii danych osobowych oraz powodu ich przetwarzania.
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych w określonych okolicznościach.
 • żądania poprawienia lub aktualizacji przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli są one niedokładne;
 • żądania ograniczenia zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w niektórych sytuacjach. W przypadku zgłoszenia tego typu żądania nadal będziemy mogli przechowywać Twoje dane osobowe, nie mając jednak prawa ich przetwarzania w czasie obowiązywania ograniczenia;
 • złożenia miejscowemu organowi ds. ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że zakres danych jaki posiadamy na Twój temat jest ograniczony, patrz punkt 4 niniejszego dokumentu. Dlatego też, jeżeli postanowisz skorzystać z praw opisanych powyżej, możemy zwrócić się do Ciebie z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji, które umożliwią nam ustalenie Twojej tożsamości przed podjęciem dalszych działań.

Jeżeli jesteś zlokalizowany/-a na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego i chciałbyś/-abyś wykorzystać dowolne z przedstawionych uprawnień w odniesieniu do dotyczących Ciebie danych osobowych, które posiadamy, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 10 niniejszego dokumentu. Twoje żądanie zostanie przeanalizowane i rozpatrzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Przesyłanie danych osobowych z i do Europy

Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerach w różnych krajach i mogą być przekazywane do analizy poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy przesyłać dane osobowe do krajów, w których zlokalizowane są nasze zagraniczne filie w ramach Grupy lub klienci, aby umożliwić im dokonanie przeglądu badań i informacji.

Jeżeli dochodzi do przekazania danych, podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia przestrzegania prawa ochrony danych Unii Europejskiej. Działania te mogą obejmować, na przykład, przesłanie informacji do osoby będącej w kraju, który według Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, lub do osoby, która podpisała standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Umowa zawarta przez Dentsu Aegis Network z innymi spółkami Grupy uwzględnia rzeczone standardowe klauzule umowne, aby umożliwić przesyłanie danych do naszych filii poza Unią Europejską.

10. W jaki sposób można się z nami skontaktować

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych opisany w niniejszym dokument wskazuje, że jesteśmy administratorem danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub zamiaru skorzystania z dowolnych uprawnień wyszczególnionych w punkcie 10 niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych w dowolny sposób określony poniżej:

Adres: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Dentsu Aegis Network Polska, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa.

11. Zmiany do Informacji o ochronie prywatności

Sporadycznie wprowadzamy zmiany do niniejszych Informacji o ochronie prywatności. Wszelkie zaktualizowane wersje niniejszych Informacji o ochronie prywatności znajdziesz na stroniewww.dentsuaegisnetwork.com . Zachęcamy do weryfikowania treści niniejszych Informacji o ochronie prywatności w celu zaznajomienia się z wprowadzonymi zmianami.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W niniejszym rozdziale dotyczącym Informacji uzupełniających objaśniliśmy niektóre terminy występujące w treści niniejszych Informacji o ochronie prywatności.

"administrator danych" – osoba lub firma, która kontroluje cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

"Europejski Obszar Gospodarczy" – obejmuje 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

"dane osobowe" – wszelkie informacje odnoszące się do Ciebie (lub umożliwiające Twoją identyfikację).

"przetwarzanie" – wszelkie czynności wykonywane na danych osobowych. Na przykład gromadzenie, przechowywanie, ujawnianie i usuwanie danych osobowych. 

"profilowanie" – zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania pewnych informacji na temat danej osoby; na przykład analizowanie lub prognozowanie wyników pracy danej osoby, jej wiarygodności, sytuacji ekonomicznej, preferencji osobistych, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

"przesyłanie" – przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, np. poprzez przechowywanie danych na urządzeniach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub umożliwianie dostępu do danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.