Era cyfrowa to czwarta rewolucja przemysłowa społeczeństwa

To potencjał i ogromne korzyści ekonomiczne, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla społeczeństwa, ale także wyzwania związane z dostępnością internetu i cyfryzacją.

De-globalizacja. Ograniczenia w dostępie do technologii czy zmieniający się krajobraz rynku pracy i niezbędnych umiejętności powodują, że w społeczeństwie pojawiają się wykluczenia, które stanowią zagrożenie dla demokratycznego rozprzestrzeniania się postępu technologicznego. 

Era cyfrowa to ogromne bogactwo, trzeba jednak umieć z niego korzystać.

Możemy działać lepiej. 

Staramy się być pionierami rewolucji cyfrowej, wyrównywać różnice i tworzyć to, co ogólnodostępne dla wszystkich. W ten sposób angażujemy się na rzecz społeczeństwa.

Koncert filmowany z iPhone'a

Gospodarka cyfrowa, z której mogą korzystać wszyscy

Umiejętności cyfrowe

Dzielimy się naszymi umiejętnościami i możliwościami z młodymi ludźmi i wspieramy ich w poszukiwaniu ról w naszej branży.

Liderzy jutra

Doradzamy i pomagamy w budowaniu skutecznych, zróżnicowanych i zintegrowanych firm.

Digital dla społeczeństwa

Transformujemy rolę marek w gospodarce cyfrowej, tworząc bogatsze doświadczenia ludzkie, które budują świadomość, zaufanie oraz korzyści dla społeczeństwa.

Lepsze funkcjonowanie firmy w gospodarce cyfrowej

Dla planety

Dążymy do redukcji emisji dwutlenku węgla. Naszym celem jest wykorzystanie energii w 100% energii do 2020 roku.

Dla naszych społeczności

Pomagamy naszym pracownikom dzielić się swoim czasem i talentem ze społeczeństwem.

Dla naszych ludzi

Tworzymy zróżnicowaną i zintegrowaną grupę pracowników. 

Nasza sieć jest zaangażowana w trzy globalne programy społeczne

The Code

Otwieramy drzwi naszej branży przed kolejnym pokoleniem. Program The Code to dla młodych ludzi szkoła umiejętności, których potrzebują, aby rozwijać się w gospodarce cyfrowej. 

Kuźnia kobiecych talentów

Wzmacniamy pozycję kobiet w biznesie oraz dbamy o wzrost gospodarczy na całym świecie dzięki mentorskiemu programowi dedykowanemu kobietom-liderkom jutra. 

Common Ground

We're marketing for good through Common Ground, a joint industry initiative to help achieve the UN Sustainable Development Goals. 

Nasza strategia środowiskowa

Naszym celem jest prowadzenie działalności w oparciu o 100% energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do 2020 roku. Jesteśmy członkami koalicji RE100.

Zmniejszamy emisję spalin, zmieniając sposób podróżowania i inwestując w rozwiązania cyfrowe. 

Mniej konsumujemy. Konsumujemy lepiej. Współpracujemy z klientami, aby wspólnie znaleźć sposoby na dalsze zmniejszenie naszego wpływu.

CPD

Globalnie zatwierdzony system ujawniania informacji o środowisku, na podstawie którego otrzymaliśmy ocenę B

Link to CPD

EcoVadis

Platforma do punktacji CSR online. W 2017 roku zdobyliśmy 52/100 punktów.

Link to EcoVadis

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Jesteśmy notowani na DJSI od 2016 roku

Link to Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Zintegrowany raport Dentsu Inc. 2017

Zobacz nasze postępy

Link to Zintegrowany raport Dentsu Inc. 2017

Purpose Marketing

Pomiar wpływu społecznego

Link to Purpose Marketing

Polityka środowiskowa

W oparciu o zasady ISO14001

Link to Polityka środowiskowa