Carat Norge Logo
Diageo logo

0

av de som startet en Instagram story-sekvens så den helt til slutten.

0

av brukerne så ferdig samtlige 10 videosnutter, samme dag de ble postet. Dette viser at vi klarte å trigge målgruppen med riktig kommunikasjon.

Utfordring

Hovedutfordringen var å nå gjennom til en svært krevende målgruppe. I Halloween-kampanjen for Fanta var målgruppen unge mennesker mellom 16 og 24 år, og et av hovedmålene var at målgruppen skulle tenke at Fanta hadde en naturlig kobling til Halloween. Salget av Fanta skulle også øke i den gitte kampanjeperioden.

Løsning

Vi løste oppgaven mye basert på detaljert innsikt i målgruppen. Vi måtte snakke med målgruppen på deres premisser. Og merk gjerne, det var viktig for oss å snakke med målgruppen, ikke til målgruppen. Dette gjaldt både i språket og i det visuelle. Vi brukte en sjargong og en rekke referanser målgruppen kjenner svært godt. Det fikk innholdet til å fremstå troverdig. Vi ønsket dessuten å eksperimentere med konverteringene for å finne ut om man i større grad kan la landingssidene være i sosiale medier, altså ikke ta publikumet ut av plattformen brukt, siden det er der målgruppen i stor grad lever. 

Resultat 

Engasjementsraten på det kreative uttaket var godt over forventet. 70 prosent av de som startet en Instagram story-sekvens så den helt til slutten. Med utgangspunkt i at en gjennomsnittlig visingsrate er på 10-15 prosent (på 2 sekunders video) er dette fantastiske resultater. Samtlige tall i kampanjen viste at god innsikt i kombinasjon med innovativ kreativitet er effektivt. Alle mål ble nådd, og vel så det, via kommunikasjon på målgruppens premisser.

Kontaktpersoner: 

Gregory Gjini - gregory.gjini@isobar.com

Camilla Skauen Marstrander - camilla.marstrander@carat.com

Isobar Norge

Isobar er et digitalt og kreativt kommunikasjonsbyrå, som leverer tjenester blant annet innen social, Marketing Automation, design og strategi. Vårt kontor her i Norge huser en gruppe svært begavede personer, og vi er stolte av å tilhøre det globale Isobar-nettverket. Å tenke nytt rundt kommunikasjon, enten gjennom å utfordre det tradisjonelle eller gjennom digital produkt- og tjenesteutvikling, er det vi synes er aller mest spennende.  

Les mer om Isobar Norge