Som alle andre revolusjoner, bringer den spennende potensial for store økonomiske fordeler, både for bedrifter og mennesker. Men det bringer også en utfordring om å forsikre oss om at ingen blir glemt eller utelatt.  

Globalisering. Unik tilgang på teknologi. Proteksjonisme. Mangel på tillit. En stor endring i jobber og ferdigheter. Ulikheter. Alt dette kan hindre en demokratisk spredning av teknologisk fremgang.  

Den digitale alder skaper enorm rikdom, men mange er utelatt.  

Vi kan gjøre dette på en bedre måte. 

Vi strever for å være pioneren i den digitale revolusjonen, men vi vil bare gjøre det som fungerer for alle. Det er vår forpliktelse til samfunnet og til fellesskapet.