General Data Protection Regulation (GDPR) klient informasjon. 

Spredning av digitale, mobile og Internett-aktiverte enheter betyr at det er nå finnes mer data enn noen gang tidligere om menneskers preferanser, interesser, oppførsel, plassering og bevegelser. 

I Dentsu Aegis Network spesialiserer vi oss på bruk av data og innsikt til levere konkurransefortrinn til våre kunder. For å tilby slike transformasjonelle tjenester investerer vi i data og analyseinnovasjon, plattformer og teknologisk kapasitet. Og fordi data er så en så viktig ingrediens for suksess i våre kunders virksomhet er det avgjørende for oss å prioritere databeskyttelse og overholdelse av personvern. 
 

Vårt mål er å være i forkant når deg gjelder databeskyttelse i vår bransje. Denne satsingen ledes av en Global Data Protection Officer som blir støttet av Chief Data Officers samt juridiske og teknologiske team med spesialkompetanse. Dette er viktige skritt for å gi styring i databeskyttelse over hele vårt globale nettverk og, ikke minst, sette høye industristandarder. Disse menneskene jobber for å sikre at vår globale databeskyttelsesstrategi også tar hensyn til lokale forskrifter som GDPR. 

Formålet med dette dokumentet er å gi våre kunder en bedre forståelse av hvordan Dentsu Aegis Nettverk forholder seg til personvern og GDPR. 

Spørsmål og svar: 

Q: Hva er GDPR? 

A: GDPR har erstattet EUs databeskyttelseslov (dataene Beskyttelsesdirektiv 95/46 / EF) og er den største revisjonen av personvernloven på over ti år. Målet med GDPR er å standarisere personvernrett over hele EU og å bidra til å fremme digitale økonomi. GDPR har også introdusert nye rettigheter for enkeltpersoner og gjort det enklere for alle å beskytte sine egne persondata. Organisasjoner som henter, lagrer eller bruker persondata må bevise at de etterlever reglene i GDPR. 

Q: Hvem gjelder GDPR for? 

A: I tillegg til organisasjoner som har base i EU, vil GDPR også gjelder for en organisasjon som opererer utenfor EU hvis den organisasjonen tilbyr varer eller tjenester til markeder i EU. Det samme gjelder organisasjoner som samler inn persondata om mennesker bosatt i EU-områdene. For eksempel vil GDPR gjelde for en amerikansk-basert leverandør hvis vedkommende bruker en nettside med sporingsteknologi for å samle inn persondata av EU-innbyggere. 

Q: Hvordan jobber Dentsu Aegis Network med GDPR? 

A: Dentsu Aegis Network har et dedikert team med spesialister på databeskyttelse, juss og teknologi. Disse jobbet i forkant av GDPR-innføringen med å sikre at Dentsu Aegis Network var klare for det nye regelverket. Dentsu Aegis Network håndterer kun data etter kunders instruksjoner. Vi jobber med våre kunder for å sikre at de forstår og er komfortable med hvordan deres forbrukere sine personlige data og annen data, blir brukt.  

  • En dedikert gruppe med spesialister, inkludert en Global Data Protection Officer, flere Chief Data Officers, dataspesialister, juridiske spesialister, sikkerhetspersonell og teknologiske spesialister, jobber med å sikre databeskyttelse og overholdelse av personvern på tvers av vårt globale nettverk. 
  • Våre ansatte har gjennomført trening på personvern og databeskyttelse. Dette innebærer nettlæringsmoduler og ansikt-til-ansikt-trening for de gruppene av vår bedrift som trenger ekstra kompetanse.  
  • Et internt rammeverk for hvordan kunde- og annen data blir brukt og beskyttet i vår bedrift.  
  • Sikkerhetsprogram og kontroller er laget globalt, og blir kontinuerlig testet og utviklet for å holde følge med utviklingen i reguleringer og krav. 
  • Kontroller som sikrer at vi kun bruker data i henhold til våre kunders instruksjoner. From et juridisk ståsted, Dentsu Aegis Network er en typisk «data processor» i sammenheng med personlig data når kunden er «data controller».  

Q: Hva er den nye standarden for samtykke? 

A: Under GDPR er det et tydeligere fokus på å skaffe forbrukerens samtykke på en gjennomsiktig og ryddig måte. For eksempel ikke «skjult» i vilkår og betingelser eller antatt gjennom allerede utfylte bokser og skjemaer. Det er verdt å huske på at samtykket ikke er 
den eneste måten å lovlig samle inn forbrukerdata på. Legitime interesser kan bevise et nyttig alternativ til samtykke. Dentsu Aegis Network vil jobbe tett med sine kunder og leverandører 
for å sørge for passende og nødvendig beskyttelse for forbrukerne innenfor GDPR. 

Q: Hva gjør Dentsu Aegis Network for å behandle data i tråd med GDPR? 

A: I Dentsu Aegis Network er vi oppmerksomme på at datasikkerhet er i stadig endring og noe som utvikler seg kontinuerlig. Vårt sikkerhetsprogram blir jevnlig gjennomgått og justert til industristandarder, inkludert ISO27001 og NIST. I det usannsynlige tilfellet av en sikkerhetsbrist har vi rutiner på plass for å isolere og håndtere dette på best mulig måte. 

External Links 

Q: Håndterer Dentsu Aegis Network fortsatt persondata etter innføringen av GDPR? 

A: GDPR hindrer ikke bruk av personopplysninger i reklame, men det plasserer større 
fokus på forretningsansvar og gjennomsiktighet for forbrukerne rundt hvordan deres personlige data blir håndtert. I Dentsu Aegis Network ser vi på GDPR som en mulighet for 
merkevarer til å bygge større forbrukertillit.  


GDPR Ofte stilte spørsmål: http://www.eugdpr.org/gdpr-faqs.html 

Mer informasjon om GDPR: https://eugdpr.org/