Niet te negeren. Daden hebben meer impact dan beloftes.

Dat geldt net zo goed voor mensen als

voor merken. Sterker nog, dit is misschien

wel meer waar dan het ooit is geweest.